صنایع دارو و سلامت

صنعت داروسازی و سلامت یکی از مهمترین و متنوع‌ترین صنایع در ایران و سراسر جهان می‌باشد. تنوع بسیار گسترده‌ی محصولات تولیدی، فرآیندهای تولید و از همه مهمتر، کیفیت و کمیت آب مصرفی و فاضلاب تولیدی از چالش های این صنعت می‌باشد. آلاینده‌های موجود در تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی و سلامت بسیار سخت و پیچیده است و عمدتاً غیر قابل تجزیه بیولوژیکی هستند و ورود آن‌ها به محیط زیست، اثرات زیست محیطی جبران ناپذیری را بر جای می‌گذارد.

طراحی و ساخت سیستم‌ها و پکیج تصفیه فاضلاب صنایع داروسازی توسط شرکت‌های فناور زیر مجموعه شفا بر مبنای اصول دقیق علمی و تجارب گسترده  صورت می پذیرد و بر حسب نیاز صنایع در حوزه دارو و سلامت دارویی در مراحل طراحی و ساخت به منظور دستیابی به حداکثر کارایی، بهینه سازی انجام می شود. 

تجهیزات خالص‌سازی آب، تولید آب فوق خالص، راکتورهای تمیز کاری از جمله خدمات شبکه شفا برای افزایش بازده شرکت‌های حوزه دارو و سلامت می‌باشد.

1-14

چالش ها و فناوری ها:

ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم

درخواست ارائه خدمات فنی

ارائه خدمات در سطوح مختلف در حوزه آب با استفاده از فناورین خبره این حوزه 

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید

درخواست مشاوره

ارائه خدمات در سطوح مختلف مشاوره در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور مشاورین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.

درخواست خدمات عارضه یابی

ارائه خدمات عارضه یابی  در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور متخصصین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.