صنایع پتروشیمی

کاهش خوردگی و رسوب، ذخیره‌سازی انرژی و بازچرخانی آب در صنایع پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است. فاضلاب این صنایع از مشتقات نفت و گاز طبیعی برای اهداف شیمیایی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است چرا که مراکز پتروشیمی در حال افزایش تولید روز افزون موادی مانند کربن مونواکسید، هیدروژن، گازهای سنتز، مواد شیمیایی ای مانند اتیلن و مشتقات آن، بنزن و تولوئن می باشند. این صنعت فرآیند تصفیه بسیار پیچیده‌ای دارد که با چالش‌های زیست محیطی فراوانی مواجه است؛ چرا که محصولات جانبی تولید شده در آن می توانند سمی باشند. اکثر فاضلاب‌های حاصل از صنایع پتروشیمی، پیش از تخلیه به محیط زیست نیازمند ترکیبی از روش‌های مختلف تصفیه می‌باشند که مشکلات مشتقات نفتی و سایر آلاینده های موجود، از قبیل آلودگی آب های زیرزمینی، وجود هیدروکربن های آروماتیک، نفت و روغن، حذف چربی و مواد آلی از آن حذف گردد.

در سامانه شفا این امکان وجود که ضمن مطالعه بروزترین فناوری ها در حوزه صنایع پتروشیمی، از مشاوره و خدمات موجود استفاده نمود.

شبکه فناوری آب (شفا) - صنایع پتروشیمی

چالش ها و فناوری ها:

ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم

درخواست ارائه خدمات فنی

ارائه خدمات در سطوح مختلف در حوزه آب با استفاده از فناورین خبره این حوزه 

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید

درخواست مشاوره

ارائه خدمات در سطوح مختلف مشاوره در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور مشاورین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.

درخواست خدمات عارضه یابی

ارائه خدمات عارضه یابی  در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور متخصصین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.