طرح‌های نوآورانه

 

در شفا ما فراهم کردن منابع و شبکه فناوری، به طرح‌ها و کسب و کارهای بر پایه نوآوری در حوزه آب کمک می‌کنیم تا کسب و کارهای خود را توسعه داده و بتوانند وارد صنعت شوند. تجربه چندین ساله ما در صنعت آب با ایجاد شبکه همکارانی همچون شتابدهنده واتک، ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست و شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف در کنار شماست تا بتوانید ایده‌های فناوری و نوآوری خود در حوزه آب را وارد صنعت کنید.

شبکه شفا متشکل از تمامی متخصصین حوزه‌های توسعه کسب و کار، بازاریابی، شبکه‌سازی، تجهیزات، منتورهای صنعتی، مشاوران دانشگاهی است و شما می‌توانید با ثبت ایده خود در وبسایت شفا و بهره گیری از مشاوره و خدمات این شبکه مسیر خود را برای ورود به صنعت کوتاه و هموار کنید.

خدمات شبکه شفا در خصوص طرح‌های نوآورانه عبارتند از:

  • کمک به نوآوری در طراحی محصول و فناوری
  • مطالعه بازار، بازاریابی و توسعه کسب و کار
  • خدمات مشاوره فنی و مدیریتی در کسب و کار
  • شرکت در دوره‌های شتابدهی و پیش شتابدهی
  • حمایت از بازاریابی و تجاری سازی محصولات و فناوری

ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم

درخواست ارائه خدمات فنی

ارائه خدمات در سطوح مختلف در حوزه آب با استفاده از فناورین خبره این حوزه 

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید

درخواست مشاوره

ارائه خدمات در سطوح مختلف مشاوره در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور مشاورین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.

درخواست خدمات عارضه یابی

ارائه خدمات عارضه یابی  در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور متخصصین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.