عارضه یابی

خدمات بازرسی و عارضه یابی شفا شامل موارد زیر است:

ارزیابی حجم آب مورد نیاز واقعی

به حداقل رساندن مصرف آب

اصلاح و بهینه سازی فرایند تصفیه

ارزیابی بازده فرایند تصفیه- بازرسی تجهیزات

آنالیز شکست و خرابی سیستم

تهیه شاخص‌های سیستم تصفیه مورد نیاز

   برای بهره گرفتن از این خدمات و در صورت داشتن هر گونه سوال با ما تماس بگیرید

ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم

درخواست ارائه خدمات فنی

ارائه خدمات در سطوح مختلف در حوزه آب با استفاده از فناورین خبره این حوزه 

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید

درخواست مشاوره

ارائه خدمات در سطوح مختلف مشاوره در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور مشاورین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.

درخواست خدمات عارضه یابی

ارائه خدمات عارضه یابی در خصوص چالش ها و مشکلات شرکت با حضور متخصصین شفا

لطفاً درخواست خود را ثبت نمایید.