دانشنامه آب شفا

 

به دانشنامه آب شفا، دانشنامه فناوری‌ها و راه‌کارهای حوزه آب خوش آمدید

با استفاده از ابزارهای فیلتر میتوانید محتوای مورد نظر خود را بازیابی و مطالعه کنید. دانشنامه آب شفا دروازه ورود شما به دنیای فناوری و راه‌کارهای حوزه آب است.

دسته بندی های مقالات

فناوری‌های تولید آب از هوا

فناوری‌های توسعه یافته برای تولید آب از هوا تامین آب آشامیدنی بعنوان ماده حیاتی بشر همواره مورد توجه جوامع بشری بوده است. یکی از مهم‌ترین منابع تامین آب آشامیدنی، هوا است. امروزه فناوری‌های مختلف برای...

اساس کار زئولیت‌ها در تصفیه آب و فاضلاب

زئولیت در صنعت تصفیه آب و فاضلاب‌ زئولیت‌ها به دلیل ساختار و خواص قابل توجه آن‌ها در تصفیه آب و فاضلاب، حذف فلزات سنگین و حذف آمونیاک موجود در لجن کاربرد دارند. اساس کار آن ها بر مبنای خاصیت کاتالیزور...

کاربرد اولترافیلتراسیون در تصفیه آب

رشد و توسعه فرآیند اولترافیلتراسیون در صنعت تصفیه آب و فاضلاب در دهه‌های گذشته فناوری‌های غشایی اولترافیلتراسیون تبدیل به یک فناوری جداسازی ویژه شده است. علت اصلی گسترش این فناوری‌، عدم استفاده از موا...

کاربرد زئولیت در صنایع مختلف

کاربرد زئولیت درصنعت تصفیه آب و فاضلاب‌، کشاورزی، باغداری، پرورش آبزیان، محیط زیست و مصارف خانگی امروزه زئولیت به دلیل خواص قابل توجه آن در صنایع مختلف از جمله صنعت تصفیه آب و فاضلاب کاربرد دارد. دانش...

بازار جهانی اولترافیلتراسیون غشایی در تصفیه آب و فاضلاب

بررسی پارامترهای موثر بازار جهانی اولترافیلتراسیون غشایی در دهه‌های اخیر به دلیل منابع محدود آبی و حجم بالای پساب‌ها، از اولترافیلتراسیون غشایی به طور چشمگیری در تصفیه فاضلاب‌ استفاده می‌شود. دانشنامه...

نانو فیلتراسیون در تصفیه آب

مروری بر انواع فناوری‌های جداسازی غشایی و محدوده کاربرد آن‌ها در دهه‌های گذشته فناوری‌های غشایی تبدیل به یک فناوری جداسازی ویژه شده است. علت اصلی گسترش این فناوری‌ها، عدم استفاده از مواد شیمیایی و در...