شفا؛ پلتفرم عرضه و تقاضای فناوری حوزه آب

حوزه های فعالیت شفا

ما در حوزه های ارائه و درخواست فناوری زیر فعالیم

آیین نامه ارائه فناوری و فرایند بررسی طرح های ارسالی

درباره شفا

گزیده آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت شفا
چشم انداز ما

شفا یک مرکز تخصصی تبادل و ارائه فناوری است .ما با تمرکز بر حوزه آب و انرژی تمام فعالیت های مربوط به این حوزه در منطیقه منا را معرفی میکنیم . سعی داریم تا بهترین فناوری ها را به کشور معرفی کنیم.

  • تاکنون 80 طرح ارائه شده است که 50 طرح در خوزه آب 20 طرح در حوزه پساب و 10 طرح در حوزه انرژی بوده است.

  • تا کنون 91 درخواست فناوری به واتک واصل شده است که از این میان برای 40 طرح برنامه ریورس پیچ برگزار شده است و 10 طرح هم در حال آماده سازی است.

  • تا کنون 32 رویداد در حوزه های مختلف فعالیت واتک برگزار شده است.

  • تا کنون 42 قرارداد انتقال فناوری با مدیریت واتک اجرا شده است.

محصول خود را به بازار های جهانی و متقاضیان معرفی کنید

آخرین اخبار شفا

آخرین خبرهای فناوری و رویدادهای حوزه آب
با ما تماس بگیرید